Mål

Dette projekts mål er udvikling af et interaktivt musiklæringsprogram, der bibringer børn central grundviden om noder, rytme, takt og instrumenter. Programmet tilgodeser:

  • Børns behov for afveksling og humor i indlæring for at fastholde motivation
  • Et samlet materiale for alt, hvad der er nødvendigt af grundviden før eleven kan begynde at spille selv
  • Brugervenlige spil, der sammenkæder læring og lyd

 

Baggrund

Når et barn starter med at spille et instrument kræver det grundviden om rytme, noder og taktarter, før barnet kommer rigtig i gang med at spille.

Indlæring af denne grundviden er en udfordring, fordi det er tidskrævende og kræver mange gentagelser før barnet husker alt den nye information. Det er svært for børn selv at lære ting fra klassiske tekst-/nodebøger, fordi mange koncepter som f.eks. rytme, tid og tonehøjde er abstrakte og svære at forstå uden lydeksempler, og der findes ikke et sammenhængende ”lær det let” kursus for børn. Det ser vi som en stor mangel, da det er afgørende for nye elever, at de ikke bliver overvældede af alt det nye og svære, men får nogle succesoplevelser og selvtillid.

Et ”lær-det-let” kursus kan også gøre det nemmere for musikundervisere – uanset om privat eller i grundskolen – at få eleverne motiverede og få alle med. Det kan være en hjælp til folkeskolen/grundskolen, hvor musikundervisningen beskrives som udfordret[1], hvilket betyder, at danske børn ofte ikke erhverver tilstrækkelig grundviden og selvtillid til at kunne begynde at spille et instrument.

 

Vision

Vores vision er at Ny i Musikken vil medvirke til at indlæring af musikkens grundregler bliver nemt og sjovt for både børn og undervisere, og at det kan medvirke til at skabe et større og bedre grundlag for musikken i Danmark.

 

[1] Disse udfordringer for musikundervisning af børn i Danmark beskrives af Tænketank for Musikundervisnings rapport ”Musikkens spor – dannelse og uddannelse i musik”, marts 2016, som bl.a. fremhæver at ”folkeskolen/grundskolen fremstår i dag som et svagt led i den musikalske fødekæde” (s.9), hvor kun ”48% af de underviste musiktimer i folkeskolen varetages af faguddannede lærere” (s.9).