• At medvirke til at indlæring af musikteori bliver nemt og sjovt for både børn og undervisere, og derved medvirke til at skabe et større og bedre grundlag for musikken i Danmark.

  • At medvirke til at alle børn uanset geografi, sociale forhold og etnicitet stilles lige i forhold til at erhverve sig musikalsk grundviden, idet produktet vil være nemt og relativt billigt at erhverve sig.

  • At øge kvaliteten af musikundervisning.

  • Gennem et åbent website for Ny i Musikken skabe et samlende forum for danske musiklærere, musikpædagoger m.fl., hvor undervisningsmetoder og midler diskuteres og forbedres til gavn for det danske musikliv.